Regio Assemblee
en jubileumviering.

Regio Noord

Kom naar de eerste Regio Ensemblee van Regio Noord van het Hoofdkapittel der Hoge Graden.

L’Union Provinciale #10

D∴Groningen

Fides Frisia #25

D∴Leeuwarden

Het Rozekruis #36

D∴Kampen

18 november 2023

Regio Assemblee
en jubileumviering.

In verscheidenheid verbonden

De oprichting van een HG Assemblee Noord Nederland is om de verbinding en het samenwerken tussen Kapittels te bevorderen. In dit ensemble treffen kunnen Kapittels elkaar treffen, besturen ontmoeten, broeders zich tot elkaar verhouden, ervaringen van functies uitgewisseld worden en behoeften en verwachtingen van Kapittels gedeeld worden met de Orde, door middel van de Regiovertegenwoordiger.

Een samenwerking op het gebied van voorlichting, profilering, bestuurlijke slagkracht, opvoering van ritualen en ander Kapittel-gerelateerde zaken, kan bijdragen aan het bloeien van de traditie in de regio maar nog belangrijker het verdiepen van de ritualisten en de inhoud van onze ritualen voor de Broeders Prinsen in de Regio.

Wat we precies willen is aan ons als Kapittels, er is geen opdracht of wens vanuit het Hoofdkapittel en we kunnen toekomstige Assemblees laten aansluiten bij de behoeftes die tussen de Kapittels bestaat.

Deelnemen?

We heten je graag welkom! (ook als je niet uit de regio komt)

“Terug- en vooruitzien”

Rituaal van Oprichting Het Rozekruis en Assemblee

Tijdens het Assemblee voert Kapittel Het Rozekruis ter ere van hun 10-jarig bestaan een nieuwe versie van hun oprichtingsrituaal op. Dit keer met de intentie om het Ensemblee op te richten. Met een beetje nostalgie en een dosis zelfbewustzijn van de plek in 2023, kijken we in dit ritueel hoopvol naar de toekomst.

Waardenvol de toekomst in

Lezing door Br∴ Henk Masselink

Op een dag waarop een nieuw initiatief ontplooit wordt en herdacht wordt wat de intenties waren van een Kapittel in oprichten, kijken we gezamenlijk terug naar of we bereikt hebben wat we voor ogen hadden. We maken de balans op om te zien wat we de afgelopen jaren geleerd hebben als gemeenschap van Prinsen.

Samenwerking in de Regio

Laat je stem horen in waar we samen naartoe gaan

De drie Kapittels in Regio Noord staan open voor hernieuwing in de samenwerking met andere Kapitels. Wat kunnen we (niet alleen bestuurlijk maar ook inhoudelijk) van elkaar leren? Hoe kunnen we samen verder bouwen aan een waardevolle gemeenschap? Onder leiding van de Regievertegenwoordiger gaan we in gesprek over wat de verschillende Kapittels nodig hebben en wat ze daarvoor nodig denken te hebben.

Deelnemen?

Vul het formulier hieronder in

De kosten zijn €??,- per persoon. Dit is inclusief lunch, koffie, borrel en prinsenmaal.

Hiermee geeft u aan dat u in principe naar het Regio Assemblee komt. Op 10 september 2023 ontvangt u een betalingsverzoek om uw deelname te bevestigen.

18 November 2023

Programma van de dag

11.45 – 12.30 – Inloop met broodje
U bent van harte welkom om met een hapje en een drankje de middag aan te vangen.

12.30 – 12.45 – Welkom
Formeel welkom door de Eerwaarde Meester van Kapittel Het Rozekruis en Regio Vertegenwoordiger Noord.

12.45 – 13.45 – Rituaal
Verbinding door de jaren heen, 10 jaar Het Rozekruis, de start van een nieuwe verbondenheid.

13.45 – 14.15 – Koffie en gezelligheid
Een kopje koffie om elkaar te spreken.

14.15 – 15.00 – Verbondenheid tussen Kapittels (J.A. Bosker en ??? ) – interactieve vorm over wensen en behoeftes van de Kapittels
Regiovertegenwoordiger, Eerwaarde Broeder Bosker neemt ons mee in een interactieve vorm waarbij we praten over wat er in de Kapittels leeft, waar mee geworsteld wordt en wat goed gaat. Hoe kunnen we van elkaar leren en wat nemen we mee?

15.00 – 16.00 – Lezing Waarvan, waarnu en Waartoe (H. Masselink)
Gewezen Grootmeester, Br∴Henk Masselink (2010 tot 2018) spreekt over het waarvan en waartoe van de Hoge Graden en hoe de verbinding tussen Kapittels bijdraagt aan het verbinden van onze eigen spiritualiteit met Broederschap.

16.00 – 16.30 – Borrel

16.30 – 17.00 – Terugblik op 10 jaar Het Rozekruis
Br∴Theo Prangsma praat samen met twee andere Broeders over de waarde van herinneren.

17.00 – 17.45 – Formele afhandeling Regio Ensemblee (ol.v. J.A. Bosker)
Een korte bijeenkomst waarin we ideeën m.b.t. het Ensemblee en de regio op tafel leggen en de Kapittels Z:E: Br∴Bosker de opdracht geven om mee te nemen naar het Grootbesogne.

18.00 – 20.00 – Prinsenmaal
Afsluiten genieten we van een copieuze maaltijd en broederlijk onderhoud.