Convent Regio Noord
en jubileumviering.

Regio Noord

Kom naar het eerste Convent van Regio Noord van het Hoofdkapittel der Hoge Graden.

L’Union Provinciale #10

D∴Groningen

Fides Frisia #25

D∴Leeuwarden

Het Rozekruis #36

D∴Kampen

11 november 2023

Regio Convent
en jubileumviering.

In verscheidenheid verbonden

De oprichting van het Convent Regio Noord van het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland dient ertoe het contact en de samenwerking tussen de drie deelnemende Kapittels tot stand te brengen.  De ontmoeting van de Eerwaarde Broeders Prinsen in het licht van onze grondbeginselen (de liefde vergaat nimmermeer!) staat hierbij voorop. Het uitwisselen van ervaringen, deelnemen aan elkaars bijeenkomsten, en onder leiding van de regiovertegenwoordiger gezamenlijk optrekken in de contacten richting het Hoofdbestuur moeten de samenwerking verder gaan versterken.

Samenwerken bij voorlichting, profilering, bestuurlijke slagkracht, opvoering van ritualen en ander Kapittel-gerelateerde zaken moeten gaan bijdragen aan groei en bloei van onze graad in de regio. Nog belangrijker: meer kennis van het rituaal en de beleving ervan door de uitvoerenden van het rituaal zal het lidmaatschap van onze werkwijze intenser maken.

Hoe wij dit alles vorm en inhoud gaan geven is geheel aan ons: de drie samenwerkende Kapittels. Er is geen opdracht of beperking vanuit het Hoofdkapittel. Toekomstige regio bijeenkomsten kunnen geheel aansluiten bij de in de Kapittels bestaande wensen.

Deelnemen?

We heten je graag welkom! (ook als je niet uit de regio komt)

“Terug- en vooruitzien”

Rituaal van Oprichting Het Rozekruis en Assemblee

Rituaal van Oprichting Het Rozekruis en oprichting Regioconvent Noord onder het Hoofdkapittel de Hoge Graden.

Tijdens deze bijzondere bijeenkomst voert Kapittel Het Rozekruis ter ere van hun 10-jarig bestaan een nieuwe versie van hun oprichtingsrituaal op. Dit keer met de intentie om vanuit de start van het Kapittel het Regioconvent op te richten. Vanuit nostalgie, met vertrouwen en het nodige zelfbewustzijn kijken we door middel van het rituaal hoopvol naar de toekomst.

Waardenvol de toekomst in

Lezing door Br∴ Henk Masselink – Voormalig Grootmeester

Op de dag waarop een nieuw initiatief ontplooid wordt en herdacht wordt wat de intenties waren van een Kapittel in oprichting, kijken we gezamenlijk terug. Hebben we bereikt wat we voor ogen hadden? Wat is de balans van wat we de afgelopen jaren geleerd hebben als gemeenschap van Prinsen.

Samenwerking in de Regio

laat je stem horen over de vraag waar we naar toe willen!

De drie Kapittels in Regio Noord hebben de intentie de onderlinge samenwerking uit te breiden en te verdiepen. Wat kunnen we (niet alleen bestuurlijk maar ook inhoudelijk) van elkaar leren? Hoe kunnen we samen verder bouwen aan een waardevolle broederschap? Onder leiding van de Regivertegenwoordiger gaan hierover in gesprek.

Deelnemen?

De bijeenkomst is geannuleerd

11 November 2023

Programma van de dag

14.00 – 14.30 – Inloop

U bent van harte welkom om met een kopje koffie de middag aan te vangen.

14.30 – 14.45 – Welkom

Formeel welkom door de Eerwaarde Meester van Kapittel Het Rozekruis en de Regio Vertegenwoordiger Noord.

14.45 – 15.45 – Rituaal

Rituaal waarin de felicitaties voor het 10-jarig jubileum van het Kapittel Het Rozekruis centraal staat en het beleid wat vanuit de huidige situatie naar de toekomst zal worden gevoerd.

Opgenomen is het formeel oprichten van de HG Assemblee Noord Nederland door de E.W.Mrs en de Regio-vertegenwoordiger.

15.45 – 16.30 – Koffie en gezelligheid

Een kopje koffie om elkaar te spreken.

16.30 – 17.00 – Lezing

Een lezing zal worden gehouden door de Z.E. Br. Grootredenaar, Br. Piet Martin die in gaat op de functie van het Kapittel zijn in het verleden, heden en naar de toekomst.


17.00 – 17.15 – Terugblik op 10 jaar Het Rozekruis

BrTheo Prangsma praat samen met EBr Van Splunter en E:.Br:. Polak over de waarde van herinneren. 

17.15 – 18.00 – Borrel

18.00 – 20.00 – Prinsenmaal

Afsluiten genieten we van een heerlijke 3-gangen diner en broederlijk onderhoud

Helaas

Door het te lage aantal aanmeldingen gaat de bijeenkomst niet door.