Soeverein Prins
van het Rozekruis

Verdieping voor de Meester Vrijmetselaar

 

Liefde als fundament

SPR ✠

De graad van Soeverein Prins van het Rozekruis biedt de Vrijmetselaar een fundament om vanuit de eigen situatie en verantwoordelijkheid een brug te slaan naar het eigen leven. Hierbij weet hij zich geleid door het begrip van de allesomvattende Liefde, waarmee we de Liefde van mens tot mens, de ervaring van de eenheid van alles wat ons omringt bedoelen.

De verheffing tot Soeverein Prins van Rozekruis geeft verwondering en wekt verlangen naar dieper inzicht en vervolmaking. Gewapend met de krachten van Geloof, Hoop en Liefde leert de Ridder zich onafhankelijk te maken van het vooroordelen. Het verlost van de waan van alle dag, van vrijblijvendheid en oppervlakkigheid.

Het innig menszijn dat zich ontvouwt in het ritueel en vervolgens in het leven is er voor elk liefhebbend mens.
– Pieter Jan Bos

De roos kent geen waarom; zij bloeit omdat zij bloeit; zij denkt niet om zichzelf, vraagt niet of men haar ziet.

Angelus Silesius

De weg van de Soeverein Prins van het Rozekruis is een levensweg, een innerlijke weg naar zelfinzicht, die ingebed is in het dagelijks leven waarin de verkregen inzichten geïntegreerd kunnen worden.

De waarden die de graad met zich meedragen sluiten aan bij de graden van leerling-, gezel- en meestervrijmetselaar. In de zoektocht naar deze waarden tref je verdraagzaamheid, medemenselijkheid en tolerantie.

Waarde voor het leven

SPR ✠

Je vragen over de graad

Hoe kan ik toetreden?

Om toe te treden moet je minstens één jaar Meester-Vrijmetselaar zijn. Elke Loge heeft een vertegenwoordiger van het Kapittel en helpt je verder op weg. Spreek hem aan om meer te weten.

Wat is de toegevoegde waarde?

Je krijgt nieuwe symbolen aangereikt die de arbeid in de Blauwe graden versterken. Je leert een andere taal verstaan en op een andere manier kijken naar hoe ‘Vrijmetselarij’ kan worden uitgevoerd. Het is een andere soort arbeid die niet vreemd is van de herkenbare gebruiken, maar door verhaal en herkenbare symbolen een nieuwe verstaanslaag toevoegt.

Waar kan ik in deze graad werken?

Er zijn Kapittels in Alkmaar, Amsterdam, Apeldoorn, Arnhem, Bilthoven, Breda, Bussum, Delft, Deventer, Dordrecht, Eindhoven, Enschede, ’s-Gravenhage, Groningen, Haarlem, Hilversum, Kampen, Leeuwarden, Leiden, Maastricht, Oranjestad (Aruba), Paramaribo (Suriname), Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Wageningen en Willemstad (Curaçao).

Gaat het veel van mijn tijd kosten?

Niet zoveel als de loge van je vraagt. Meeste kapittels komen eens in de twee maanden samen voor een inwijding of een ‘ronde’. Het kan zijn dat je gevraagd wordt voor de invulling van een ronde of dat je betrokken wilt worden bij de uitvoering van de inwijdingen.

Wat worden mijn verplichtingen?

Bij de inwijding zullen je twee beloften gevraagd worden. Je zult de vraag tot het aanvaarden van een ‘kruis’ moeten kunnen bevestigen én er zal een specifieke belofte van je worden gevraagd. Ook zal je de bereidheid moeten uitspreken om de dieperliggende betekenis van het kruis in al haar rijkdom te willen ervaren.

Welke bronnen zijn er ter inspiratie voor deze graad?

De spiritualiteit van Het Rozekruis is oud. Je kunt verschillende mythische verhalen verbinden aan het ritueel, en ook tijdens het ritueel worden er benaderbare mythen aangereikt. Ook de blauwe graden blijven een inspiratiebron voor inzicht en begrip.

Kapittel
'Het Rozekruis'

SPR ✠

Wij zijn het jongste Kapittel van Nederland, in het Dal Kampen. We hebben een gedragen ritueel dat gekenmerkt wordt door modern taalgebruik en onder de leden is een diepe verbondenheid

Agenda

laat je inspireren

Verdiep je in de rozekruis spiritualiteit, de Orde van Vrijmetselaren onder het Hoofdkapittel der Hoge Graden in Nederland en Silezius.

“Het mysterie verschijnt in de verwondering en de contemplatie als iets buitengewoon paradoxaals.”

De website van de Orde vertelt meer over de waarde en geschiedenis van de rite.​

Het gaat om de beleving. Meer over de beleving van deze graad.

MEER INFORMATIE?

Laat uw gegevens en een bericht achter, wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.